Tag Archive: kore savaşı


Kitap tanıtımı ; Şimal Yıldızı / Cem Fakir
Şimal Yıldızı; okurlarına, bol bol fotoğraf kullanarak anlattığı Kore Savaşı’nı yaşıyormuş hissi uyandırıyor. Kore Savaşı’nı bir numaralı tanıklarının ağzından anlatan Şimal Yıldızı bir kitaptan çok belgesel niteliğinde.. Kore Savaşı günlerine dönmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir yayın.

Reklamlar

Aşağıda Kore Savaşı hakkında bazı temel bilgiler var. Genel bilgilerin yanında çok az bilinen bilgileri de içeriyor sizin için.
/Below are some basic facts about the Korean War. General facts as well as little known facts are included for your reference

+Kore Savaşı 25 Haziran 1950’de başladı ve 27 Temmuz 1953’te bitti.

+Kore Savaşı Kuzey Kore (savaş boyunca yarısına kadar Çin ile beraber), ve Birleşmiş Milletler ile Güney Kore arasında gerçekleşti.

+Kore Savaşı’ında 3 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti.

+Savaş’ın hiç bir getirisi olmadı. Yaptığı tek şey komunizmin Güney Kore’ye yayılmasını engellemekti. Başka hiç bir kazanç yoktu, sadece bir çok sivil kayıp.

+Kore Savaşı neredeyse Unutuldu, bazen Unutulan Savaş diye anılır. (Lise sonda tarih dönem ödevim Kore Savaşı’ydı ve araştırmalarımda hep Unutulan Savaş diye geçiyordu :/). Bunu nedeni savaşın II. Dünya SAvaşı’ndan sonra ve Vietnam Savaşı’ndan önce olması. (İki önemli savaş arasında kalınca önemi pek büyük gibi kalmamış.) Kore Savaşı genelde gözden kaçar.

+16 millet Kore Savaşı’nda savaşması için birlik gönderdi. Aslında pratik olarak bir dünya savaşıydı, kendi başına bir çok millet içeriyordu.

+Kore Savaşı, Soğuk Savaşı’n başlangıcını gösterir. (Soğuk Savaş, dünyanın iki kutuba ayrıldığı iki büyük gücün olduğu dönemdir. Rusya ve ABD. Kore Savaşı’nda da Rusya K.Kore’yi ABD kendi çıkarları için G.Kore’yi savunmuştur. Soğuk Savaş Rusya’nın güçsüz düşmesi ve bölünmesiyle son bulmuştu. Sanırım IRIS adlı dizi de bu savaşla ilgili bilgi vererek başlıyordu ilk bölümde 🙂 kuzey ve güneyi esas alarak ilerliyordu ve harika bir diziydi tavsiye ederim.)

+Barış Görüşmeleri 2 yıl ve 17 gün sürdü. 575 toplantı yapılmak zorunda kalındı bir anlaşmaya varılana kadar. Ve bu anlaşma 38. paraleli sınır olarak aldı.

+Amerika Kore Savaşı süresince güç ihtiyacı yüzünden bütünleşme başlattı. Siyah ve Beyazlar ilk defa beraber çalışmış oldu.

+Bir çok asker kış boyunca sıfırın altındaki soğuklarda, soğuk ısırmasını (parmak, kulak, burun gibi bir uzvun donarak kopması) tecrübe etti.

+İlk jetlerden biri olan F-86 Sabre Kore Savaşı’nda kullanıldı.

+MASH (Hareketli Askeri Tedavi Merkezleri) Kore Savaşı boyunca kullanılmaya başlandı. MASH birimleri binlerce hayat kurtardı. Bir asker bir MASH birimine götürüldüğünde %97 kurtulma şansı vardı.

(arkadaşlar çeviri bana ait lütfen her bilgiyi ayrı ayrı da olsa kullanırken kaynak belirtin. Alıntı yapmayın gibi bir bencillik yapmıyorum ama rica ediyorum, lütfen. °ash°)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-The Korean War started on June 25th, 1950 and ended on July 27th, 1953.

-The Korean War was fought between North Korea (along with the Chinese about halfway through the war), and the United Nations with South Korea. It was a fight against communism.

-Over 3 million people died in the Korean War.

-The war led to nothing. All it did was prevented communism from spreading into South Korea. No other gains were made, only many casualty losses.

-The Korean War has become almost Forgotten, sometimes called The Forgotten War. This is because it occured right after World War II and right before the Vietnam War. The Korean War often gets overlooked.

-16 Nations sent forces to fight in the Korean War. It was practically a World War all on it’s own involving so many nations.

-The Korean War marks the beginning of the Cold War.

-The Peace Talks lasted 2 years and 17 days. 575 meetings had to take place before an agreement was made. That agreement kept the dividing line at the 38th parallel.

-United States forces started integration during the Korean War, due to much needed support. Black and Whites worked together for the first time.

-Many soldiers experienced frostbite during the subzero temperatures during Winter.

-One of the first jets, the F-86 Sabre, was used during the Korean War.

-MASH (Mobile Army Surgical Hospitals) began being used during the Korean War. The MASH units saved thousands of lives. Once a soldier got to a MASH unit he had a 97% chance of survival.

%d blogcu bunu beğendi: