[sesonline] İSTANBUL- Çok sayıda birey ve örgütün oluşturduğu “Küresel Eylem Grubu” (KEG)‘nun 8 Aralık’ta İstanbul’da tüm dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleştireceği “Kyoto’yu imzala / Küresel Isınma’yı durdur! konulu mitingle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Pelin Batu, “Bizler gezegenimize, suyumuza, Sinop’umuza, çiftçimize sahip çıkmak için 8 Aralık’ta Kadıköy’de olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ne petrol, ne kömür, ne nükleer. Güneş, rüzgâr bize yeter” dedi.
Küresel Eylem Grubu’nun Kyoto Antlaşması’nı Türkiye’nin de imzalaması için başlattığı kampanyanın basın toplantısı İstanbul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nda gerçekleşti.

KEG adına konuşan Pelin Batu, dünyanın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığının son yüzyılda 0,6 derece arttığına, buna petrol ve kömür gibi yakıtlardan çıkan gazlar ile diğer sanayi ve atık gazlarının büyük katkı yaptığının belirtildiğine, geçtiğimiz bir yıl içinde iklim değişikliğinin tüm beklentileri boşa çıkartarak beklenenden daha hızlı ve sert değişiklikler getireceğini ortaya koyduğuna” değindi.

‘PETROL LOBİSİ İNSANLIĞI SAVAŞ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İKİ KERE VURMAYI BAŞARIYOR’

“Doğu Akdeniz’le birlikte Türkiye’de yaz boyu yaşanan ağır kuraklık, kentlerde susuzluğa, tarlalarda afete dönüştüğünü, tüm dünyada benzeri az görülmüş bir hudubat kıtlığı yaşandığını ve bir yandan kuraklık yaşanırken, öte yandan aşırı yağışlarda binlerce insanın yaşadığı evlerle birlikte yok olduğunu söyleyen Batu, “Bu yıl Aralık ayında Endonezya’nın Bali kentinde toplanacak olan İklim Değişikliği Zirvesi”nde acilen adım atabilmek amacıyla biraraya geleceklerini açıklayan hükümet başkanları, sorunun boyutları sebebiyle endişelerini gizlememelerine rağmen, silah ve petrol lobisinin enerji politikaları üzerindeki hakimiyeti devam ediyor. İklimi değiştirerek felaketimizi hazırlayan endüstri ve onun karları üzerine kurulu sistem için, Kuzey kutbunun erimeye başlaması sonucu ortaya çıkacak olan, tahminlere göre tüm kaynakların yüzde 25’i kadar petrol ve gaz yepyeni fırsatlar anlamına geliyor. Tarafların kutup şartlarına uygun yeni savaş gemileri için imalata başlaması, bölgede kurulacak askeri üslerle ilgili haberlerin birbirini takip etmesi, iklim felaketinin yanında paylaşım savaşlarıyla geliyor olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Petrol hırsı insanlığı savaş ve iklim değişikliğiyle iki kere vurmayı başarıyor” dedi.

KEG DE ORADA OLACAK

Pelin Batu, elimizdeki yenilebilir enerji kaynaklarının ve enerji verimliliğini artıran teknolojilerin nükleer güce göre daha hızlı, ucuz, güvenli ve temiz çözüm stratejileri olduklarını kanıtlıyor olmasına rağmen iklim değişikliğini bahane ederek, yeni nükleer reaktörler yapıldığını, Kyoto Anlaşması’nı imzalamamış, kayda değer üç ülkeden biri olduğumuzu, TBMM’de kabul edilen son enerji yasalarıyla hem fosil yakıtlara hem nükleer endüstriye kapıları sonuna kadar açtığımızı, Türkiye’nin iklim değişikliği etkisi altında hızla kuraklaşırken, su güvenliğimiz, çiftçimizin geleceği tehdit altındayken hala kirli kömür santrallerinden, boru hatlarından ve doğal gaz anlaşmalarından vazgeçilmediğini ve bunlara rağmen Kyoto protokolü‘nün imzalanmadığını” sözlerine ekledi. Batu; “KEG (Küresel Eylem Grubu), amaç karbon salımlarını azaltmaksa, ‘nükleer enerjinin’ bu amaca hizmet edemeyeceğinin bir gerçeklik olarak karşımızda durduğunu haykırmak üzere 8 Aralık’ta Kadıköy’de olacak. Bizler de, gezegenimize, suyumuza, Sinop’umuza, çiftçimize sahip çıkmak için 8 Aralık’ta Kadıköy’de olacağız. Sizleri de bekliyoruz” dedi.

MİTİNGE DESTEK ÇAĞRILARI: “ZAMAN DARALIYOR,‘YAŞAM SAVUNUCULARI’ KADIKÖY’E…”

Basın toplantısında elinde bir “çalar saatle” söz alan Greenpeace (Yeşil Barış)’den Hilal Atıcı, zamanın daraldığını, eğer bir şeyler yapılmazsa önüne geçmenin daha da güçleşeceğini ve diğer ülkeler Kyoto’nun sonrasında neler yapılabileceğini konuşurken Türkiye’nin Kyoto’yu henüz imzalamadığını dile getirerek, 8 Aralık saat:12.00’de, mitinge katılan ya da evlerinde oturan herkesi çalar saatlerinin zilleriyle “alarm vermeye”çağırdı.

Basın toplantısında söz alan gazeteci-yazar, “Dünya Yalnız Bizim Değil (DYBD) Platformu” sözcüsü, Yalçın Ergündoğan ise; yaptığı konuşmada; “üzerinde yaşadığımız gezegenin çatırdadığını bu nedenle de, kendisinin “en zeki”“en akıllı” olduğunu savunan kibirli“insan türü”nün doğadaki ayak izlerinin acil olarakazaltılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. “Doğanın da hayvanların da ne haklarını zavunacak “avukatları”, ne çıkarlarını koruyacak “sendikaları”, ne de siyasal iktidarları etkileyecek “oy hakları” var; bu nedenle duyarlı insanların onların yaşam haklarını ve varlıklarını savunmak zorunluluğunda” olduğunu ifade eden Yalçın Ergündoğan, “tüm yaşam savunucularını 8 Aralık’ta Kadıköy’e çağırıyorum” dedi.
DİSK Genel Sekreteri Musa Çam da yaptığı konuşmada “emek örgütleri olarak 8 Aralık mitingne destek vereceklerini” vurguladı.

Yeşiller adına konuşan Dr. Ümit Şahin “Bilim insanlarının raporlarına göre önümüzdeki 8–10 yılda acil olarak önlemler alınmazsa iklim değişikliğinin sonuçlarının çok ağır olacağı, açlık ve kuraklık yaygınlaşırken, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerin de artacağı, çok sayıda insanın göç etmek zorunda kalacağını hatırlattıklarını” vurguladı. şahin“Yeni termik santral kurulmaması ve var olanların kapatılmaya başlanılması gerektiğinin” altını çizdi.

ÖDP adına konuşan Nermin Kaplan, “Kyoto’yu imzalama talebinin günden güne aslında önemini de yitirdiğine, Avrupa’nın imzalamış olmasına rağmen gereklerini tam olarak yerine getiremediğine, Kapitalizmi ortadan kaldırmadan bunun hiçbir zaman başarıyla sonuçlanamayacağına değinerek, 8 Aralık mitingine destek olacağız” dedi…

8 Aralık ” Küresel İklim Değişikliğini Durdurun” mitingini destekleyenler arasında, DİSK, KESK Şubeler platformu, Türk Tabipler Birliği, Çevre İçin Hekimler Derneği,, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, Metalurji Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası, Şehir Plancıları Odası, 78’liler Vakfı, Açık Radyo,Sesonline.net, Bianet, Allianoi Platformu, Amargi, Barışa Pedal, Barışarock, BirGün gazetesi, Buğday, ÇGD, DSİP, Dünya Yalnız Bizim Değil (DYBD) Platformu, Genç Siviller, ÖDP, sinop Bizim Platformu, Siyasal Ufuk Hareketi, Türkiye Sakatlar Derneği, Munzur Çevre Derneği, Yeşiller gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor.

Reklamlar